BOWSEN

easy chair
W680 D730 H750 SH350 AH540
138,000~


arm chair
W580 D580 H790 SH420 AH615
96,000~


side chair 1
W480 D580 H790 SH420
67,000~


side chair 2
W540 D580 H790 SH420
76,000~


high chair
W470 D510 H1010 SH750
75,000~

関連記事

  1. KARAS

  2. KAMUI

  3. KABUTO

  4. BABYLON